logo_1

Kryteria przyznawania Zawodowych Certyfikatów  Pioneer  DJ

( koszt egzaminu 250 zł netto)

Certyfikat stopnia podstawowego:

 • Znajomość Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w zakresie dotyczącym pracy DJ-a
 • Podstawy akustyki
 • Geneza muzyki – podstawy
 • Budowa utworu – podstawy
 • Praktyczny egzamin na zestawie 2 x CDJ+DJM lub DDJ :
 1. umiejętność miksowania ( należy w ciągu 7 minut zmiksować poprawnie 3 utwory-nie oceniana będzie umiejętność tworzenia bloku muzycznego bo to weryfikuje „rynek”),
 2. Posługiwanie się mikrofonem ( krótkie i zwięzłe informacje np. Nazwisko, ksywa, dzień dobry)
 3. Ustawienie barwy dźwięku

Certyfikat stopnia zaawansowanego:

Może być uzyskany po trzech latach od uzyskania Certyfikatu stopnia podstawowego lub po udokumentowaniu 5 lat pracy jako DJ (umowy potwierdzające zatrudnienie – umowy o dzieło, zlecenie lub na etat).

 • Znajomość Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w zakresie dotyczącym pracy DJ-a
 • Podstawy akustyki
 • Geneza muzyki – podstawy
 • Budowa utworu – podstawy
 • Praktyczny egzamin na zestawie 4 x CDJ+DJM + efektor +DDJ ( należy wykorzystać wszystkie źródła):
 1. umiejętność miksowania harmonicznego (należy w ciągu 7 minut zmiksować harmonicznie, poprawnie 7 utworów w tym jako celowe utrudnienie jeden polski utwór - nie oceniana będzie umiejętność tworzenia bloku muzycznego bo to weryfikuje „rynek”),
 2. Posługiwanie się mikrofonem ( krótkie i zwięzłe informacje np. Nazwisko, ksywa, dzień dobry)
 3. Ustawienie barwy dźwięku

Certyfikat stopnia „S”:

Może być uzyskany po trzech latach od uzyskania Certyfikatu stopnia zaawansowanego lub po udokumentowaniu 10 lat pracy jako DJ (umowy potwierdzające zatrudnienie – umowy o dzieło, zlecenie lub na etat). Mistrz Polski Pioneer DJ Championship otrzymuje Certyfikat stopnia „S” bez egzaminu. (Mistrzowie Polski Pioneer DJ Championship z 2011 i 2012 roku oraz dotychczasowi posiadacze Certyfikatów kategorii „S” otrzymanych przed rokiem 2012, na ich wniosek również otrzymają aktualne Certyfikaty stopnia „S” bez egzaminu)

 • Znajomość Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w zakresie dotyczącym pracy DJ-a
 • Podstawy akustyki
 • Geneza muzyki – podstawy
 • Budowa utworu – podstawy
 • Praktyczny egzamin na trzech różnych pod względem modeli zestawach składających się z 2 x CDJ+DJM + efektor +DDJ ( należy wykorzystać wszystkie źródła):
 1. umiejętność miksowania ( należy trzy różne bloki muzyczne, z przerwami na zmianę zestawu, zaprezentować w ciągu 3 minut- zmiksować poprawnie 4 utwory w tym jako celowe utrudnienie jeden polski),
 2. Posługiwanie się mikrofonem ( krótkie i zwięzłe zapowiedzi)
 3. Ustawienie barwy dźwięku

UWAGA: W każdym stopniu certyfikatu modele sprzętu będą dobierane pod względem nowinek technicznych i dostępności

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.